Home / Haberler / Bir Göç Ne Bırakır Ardında? Nazım PAYAM’ın Deneme Kitabı Yayımlandı.

Bir Göç Ne Bırakır Ardında? Nazım PAYAM’ın Deneme Kitabı Yayımlandı.

Bir göç ne bırakır ardındaBir Göç Ne Bırakır Ardında? Nazım PAYAM’ın Deneme Kitabı Yayımlandı.
İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri bulunduğu yer-
den ötelere gitme/görme arzusunu taşlr. Bu özlem, asli
vatanınl bulana dek sürer. Zira iktisadi endişeler, sosyal
değişimler, siyasi emeller, dini hisler, hatta sevmeler, nef-
ret etmeler ya da hayaJde canlandırmalar avuntusunu,/
karşılığını çok defa yer değiştirmede bulur. ..Ben”in yerli-
lik bahanesi, içselleştirdiği husus da öyle; onun kendisi-
ni bilmesi yahut kendisine yabancılaşmasr, sonuçta sıla-
da veya gurbette olmayı çağrıştırmıyor mu? Zaten göç|e
ilintili eğilimlerin adlandırılması da hesabı da ayrı ayrı
tutulur.

“Göç”, uzakların suyuna, ekmeğine, rüyasına zor|adığı
öznesini seyyah, garip, sürgün, mülteci, muhacir ve ya-
bancı kavramlar ıyla tanımlar. Ayrıca hevesler, beklentileı
yitimler, korkulaı dramlar ve bir o kadar da henüz bilin-
meyen nedenlerle biçimler onu. Ancak göç öznesini en
iyi biçimleyen, gayesini hayal haritasına kazımış gayretin
çektirdiğidir. Ama nedense bu olgu, çoklarına karşılıksız
sevgiyi hatırlatır. Oysa sevgi kesintisiz devam eden değil,
devam edebilme imk6nı olan bir şeydir.
İnsan toprağına, bedeni ve ruhuyla bağlıdır. Hısım ak-
rabasıyla soluklanacağı iklim oradadır. Kökboyasını ora-
dan alır. Soyunun devamını orada arar. Yine halk katında
makbul kişi, toprağma tutkun kişidir. Halk, onların şah-
sında sahip olunması gereken sıfatları görür. Fakat dünya
meşgalesinin istikameti huzur bağlarını inceltmek, iyilik
hücrelerini zayıflatmak üzerinedir. Öyle ki toprağından
ayrılanların bıraktığı boşluk hem kalanları hem de giden-
leri sarsar. Lakin bir sonraki neslin kimliği mutlaka “unu-
tuldu” ile mühürlenir.

Nazrm Payam: 1955 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise
öğrenimini aynı ilde tamamladı. Balıkesir Necati Bey Eğitim
Enstitüsü Türkçe ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Yurdun çeşitli yörelerinde
öğretmenlik yaptl Türk Edebiy atı, rürk oiıi, Kijıtür Dünyqsı, Dergah,
Mahalle Mektebi, Ay Vakti ve Harput Çırası gibi kültür-sanat-
edebiyat dergilerinde şiiç deneme ve eleştirileri yayımlandı.
2013 yılında S es ye Yaz isimli eseri ESKADER ve Türkiye Yaz-
arlar Birliği tarafından yılın deneme kitabı olarak ödüllendirildi.
1999’dan beri Elazığ’da yayın hayatını sürdüren sanat-edebiyat
dergisi Bizim Külliye’nin genel yayın yönetmenidir.

Yayımlanmrş Eserleri:

Şehrin Eylül Tarafı (Deneme)
Ses ve Yaz (Deneme)
Ateş Islağı (Şiir)
SıIası Türkçe (Deneme)
Yalnızlık Risalesi (Şiir)
Hatırlamak Uzatıyor Öııırü (Deneme)

Check Also

100 Kapak

“Edebiyatımızda İyilik ve Kötülük” Dosya Konulu Yeni Sayımız Yayınlandı

Edebiyatımızda İyilik ve Kötülük” dosya konulu yeni sayımız yayınlandı. Yeni sayımıza katkı veren yazarlarımız şunlardır. …

Bir Cevap Yazın