Home / Hakkımızda

Hakkımızda

Dergimiz Elazığ’da kurulu bulunan İzzetpaşa Vakfının himayeleriyle yayın hayatını sürdürmektedir.

108 kişilik kurucu heyetle 1975 yılında vakıf senedinin tasdik edilmesi sonucu faaliyete başlayan İzzetpaşa Vakfı; halkın eğitim, sağlık, ibadet yeri ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, bu hizmetleri karşılayacak tesisler yaptırmak, bu tesislerin onarım çalışmalarına yardımcı olmak, kimsesiz ve yoksullara maddi yardımlarda bulunmak, üniversite açmak, öğrencilere burs vermek gibi amaçlarla kurulmuştur.

Çatısı altında bulunmaktan övünç duyduğumuz bu vakfın himayeleriyle kültür ve sanat dergisi Bizim Külliye okuyucularıyla ilk kez Nisan 1999’da tanıştı.

Bizim Külliye adını alan dergimiz, Külliye’nin sözlük manası; umumi, bütün, çok’tur. Osmanlılarda üniversiteye de külliye denirdi. Bu kısa tanımlar çerçevesinde Bizim Külliye’nin geniş manada algılanmasını arzuluyoruz.

Bizim Külliye halkın benimsediği Türkçeyi kabullenip kullanmaya, Türk Dil Kurumunun önerdiği imla ile yazmaya gayret etmektedir.

Türk kültüründe, edebiyat, sanat ve fikir hayatında üzerine düşen görevi sevgiyle yerine getirmeye çalışmaktadır.

İlk sayılarından itibaren Türkçeye gereken önemi vermeyi şart koşan dergimizin sayfaları bütün Türkçe gönüllülerine açıktır.