Home / Künye

Künye

İzzetpaşa Vakfı Adına
Prof.Dr. Necip İlhan

Genel Yayın Yönetmeni
Nazım Payam

Yazı İşleri Müdürü
Mustafa Yalçın

Tashih – Editör
Kemal BATMAZ

Röportaj
Doç. Dr. Taner NAMLI

Dizgi-Tasarım
İzzetpaşa Vakfı

Çizgi
Osman Suroğlu

Basın ve Medya
Türker ELÇİ

Hukuk Danışmanı
Av. A. Faruk ÇİKOĞLU

Dağıtım
İzzetpaşa Vakfı

Danışma Kurulu
Yavuz Bülent BÂKİLER
Yahya AKENGİN
Prof. Dr. Milay KÖKTÜRK
Prof. Dr. Ebru Burcu YILMAZ
Prof. Dr. Levent BAYRAKTAR
Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN
Doç. Dr. Birol BULUT
Dr. M. Naci ONUR
Dr. Öğr. Üyesi A. Faruk GÜLER
Necati KANTER
Ömer KAZAZOĞLU

Abone ve Reklam
Yurt İçi: İzzetpaşa Vakfı
Posta Çeki Hesap No:1285029

Yönetim Yeri
İzzetpaşa Cad. İzzetpaşa Vakfı
Ek Bina No:16/1 Elazığ

Tel.: 0 (424) 233 55 13 – 233 15 00 (114)
Belgegeçer (faks) : 0 (424) 237 49 65

Baskı
TDV Yayın Matbaacılık ve Tic. İşletmesi
Tel. 0312 354 91 31
Yenimahalle / ANKARA

Yıllık Kurum Abone: 400 TL
Gönderilen yazılar basılsın basılmasın iade edilmez
Yayın Kurulu dergiye girecek yazılarda
gerekli gördüğü değişiklikleri yapar.
Yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir.
Bizim Külliye adı anılmaksızın alıntı yapılamaz.

e-posta (e-mail)
bizimkulliye@gmail.com
www.bizimkulliye.com
ISSN:1302-3500