Home / Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ Şubesi

Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ Şubesi

Hakkımızda

1997 yılından bu yana Elazığ’da temsilcilik düzeyinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Türkiye Yazarlar Birliği, Elazığ’ın ve ülkemizin kültür ve sanat çalışmalarına daha etkin katkılar sunmak amacıyla şubeleşme karar almıştır.

Genel Merkezimizin yetkilendirmesine müteakiben 09.09.2021 tarihi itibariyle Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ Şubesi kurucu yönetim kurulu faaliyetlerine başlamıştır.

Şubemizin resmi açılış programı 22 Ekim 2021 tarihinde yapılmıştır.

Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ Şubesi kurucu yönetim kurulu şu isimlerden oluşmaktadır;

Şube Başkanı Nazım PAYAM
Başkan Yardımcısı Taner NAMLI
Genel Sekreter Gıyasettin DAĞ
Sayman Kemal BATMAZ
Üye Selahattin YAZAR

Adres:  Rızaiye Mah. Şht. Bnb. Sabri Sokak No. 46/1

ELAZIĞ

Tel: 0424 233 55 13

twitter.com/TYB_Elazig

facebook.com/TYBElazığ

 

Üyelik Şartları

Türkiye Yazarlar Birliğine üye olabilmek için aşağıdaki niteliklere sahip olmak gerekir;

I) Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, şantaj, hileli işler ve haysiyet kırıcı suçlardan biriyle kesin hüküm giymemiş olmak,

II) Dernek kurma hakkını yitirmemiş bulunmak,

III) Yazar olmak (Yazar, telif eserlerini basılması, çoğaltılması, derlenmesi, dağıtılması, plak, film, oyun, antoloji, yıllık, kitap haline getirilmesi veya süreli yayınlarda yayımlanması için ücret karşılığında yayımcıya satan kişidir).

a) Kitap şeklinde,

b) Çeşitli süreli yayınlarda yazı, şiir, inceleme vb. türlerde yazılar neşretmek. (Bu durumda birliğe üye olabilmek için bir veya daha fazla süreli yayında en az beş yıldan beri yazıyor olmak şartı aranır.)

Üyelik Formu İçin Tıklayınız

Üyelik için gerekli belgeler

3 adet fotoğraf

Nüfus cüzdanı örneği

Yayınlanmış eser (en az 1 adet)

Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)

İkametgâh belgesi (e-devletten alınabilir)


Üye Aidatı Ödemeleri İçin

Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ Şubesi banka hesabı

Ziraat Bankası Elazığ Şubesi

İBAN: TR02 0001 0001 8697 5009 0850 01